Dokumenty do pobrania

  • Aktualne
  • Archiwum

Nota obciążeniowa

Twój kontrahent znów zwleka z uregulowaniem zaległych faktur? Masz możliwość uzyskać od niego rekompensatę za niedotrzymanie terminu zapłaty. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych możesz wystawić notę obciążeniową w wysokości 40, 70, a nawet 100 EUR. By domagać się odszkodowania, nie musisz przedstawiać żadnych dowodów. Wystarczy, że dysponujesz nieuregulowaną w terminie fakturą za wykonane przez Twoją firmę świadczenie.

Skorzystaj z naszych darmowych szablonów i przygotuj samodzielnie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Druk najlepiej prześlij listem poleconym, aby mieć pisemne potwierdzenie, że dotarł do odbiorcy. Gotowy wzór noty obciążeniowej w kilku wersjach językowych znajdziesz na dole strony. Pobierz odpowiedni formularz, wypełnij i wyślij dłużnikowi, aby odzyskać należne Ci pieniądze.