Sądowe odzyskiwanie należności

Europejski zasięg. Obsługa sprawy przez kancelarię transportową.

Zleceniodawca nie tylko nie zapłacił, ale podważa także zasadność faktury?

Pomożemy Ci odzyskać zaległość na drodze sądowej!

Postępowanie sądowe z natury jest procesem skomplikowanym i wymagającym przygotowania odpowiednich argumentów.

Dlatego – aby zadbać o satysfakcję naszych klientów – do współpracy wybraliśmy TC Kancelarię Prawną, która specjalizuje się w obsłudze spraw z branży transportowej i zapewni pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.

TC KANCELARIA PRAWNA

Wesprze w skompletowaniu dokumentacji

Wyśle do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty i pomoże w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji, aby udowodnić przed sądem, że dług istnieje.

Złoży pozew do sądu

Wraz z wniesieniem pozwu zawnioskuje o wydanie nakazu zapłaty oraz o zabezpieczenie majątku dłużnika.

Zagwarantuje reprezentację podczas rozprawy

Odpowie na pisma procesowe strony przeciwnej, a podczas rozprawy będzie reprezentować Twoją firmę przed właściwym sądem.

Pomoże wyegzekwować należność

Złoży wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku. Następnie skieruje sprawę do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna i odzyskiwanie należności w Polsce i za granicą

Zobacz więcej

Skąd odzyskujemy zaległości

TC Kancelaria działa w Polsce, ale również w innych krajach, takich jak:

  • Niemcy
  • Czechy
  • Słowacja
  • Rumunia
  • Litwa
  • Wielka Brytania

Jeżeli Twój kontrahent jest z innego kraju, to sprawdzi, jak odzyskać od niego Twoje pieniądze.

Zobacz więcej